Politica de confidentialitate a site-ului electrician-in-constanta.ro

Politica de confidentialitate

Ultima actualizare: iunie 2019

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările noastre principale, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.electrician-in-constanta.ro. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți folositi formularele prezente pe site sau sunteti client al Site-ului, echipa electrician-in-constanta.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa lucrarilor, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul electrician-in-constanta.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul colaborarii dumneavoastra cu personalul site-ului electrician-in-constanta.ro sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

În cazul în care alegeți să ne contactati prin intermediul formularelor prezente pe site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail, numele si numarul de telefon pentru contact, dar pot fi solicitate si alte date specifice formularului accesat.  În cazul în care nu finalizați trimiterea formularului, date furnizate nu vor fi stocate de electrician-in-constanta.ro.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, electrician-in-constanta.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

    pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi electrician-in-constanta.ro, respectiv pentru preluarea, validarea, executarea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării lucrarilor, organizarea santierului, etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și electrician-in-constanta.ro, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor https://electrician-in-constanta.ro/termeni-si-conditii/. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și electrician-in-constanta.ro.

    Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă electrician-in-constanta.ro în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea electrician-in-constanta.ro de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

    Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de electrician-in-constanta.ro, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul furnizarii datelor. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii de dezabonare.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

    In scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al electrician-in-constanta.ro de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, electrician-in-constanta.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

    pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de electrician-in-constanta.ro, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

    Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al electrician-in-constanta.ro de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, electrician-in-constanta.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina electrician-in-constanta.ro (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a datelor dumneavoastra din baza noastra de date, electrician-in-constanta.ro va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă stergeti datele personale din baza noastra de date, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea datelor, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după terminarea relatiei contractuale, receptioarea lucrarilor efectuate si stingerea tuturor oblicatiilor financiare.

In situatia in care solicitati stergerea tuturor tatelor dumneavoastra personale din bazele de date ale electrician-in-constanta.ro, acest lucru va fi realizat in maxim 15 zile lucratoare cu anumite exceptii. Vor ramane in baza noastra de date urmatoarele informatii:
             * Informatii prezente scriptic pe facturi fiscale si chitante
             * Informatii prezente scriptic pe contracte de furnizare servicii
             * Informatii in legatura cu lucrarile efectuate ce sunt necesare pentru furnizarea de garantii ale lucrarilor
             * Informatii prezente in "Registrul Lucrarilor Efectuate" (Informatii specifice lucrarilor realizate de echipa noastra in interesul dumneavoastra).  Pastrarea acestui registru este o obligativitate legala si electrician-in-constanta.ro este obligat sa detina acest registru, la solicitarea ANRE.Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, electrician-in-constanta.ro va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de electrician-in-constanta.ro pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, electrician-in-constanta.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină electrician-in-constanta.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), catre colaboratori ce asigura realizarea serviciilor contractate de dumneavoastra, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

    * pentru administrarea Site-ului;
    * în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către electrician-in-constanta.ro prin intermediul Site-ului;
    * pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
    * pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
    * pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
    * atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către electrician-in-constanta.ro pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană si doar dupa notificarea prin email sau telefon a proprietarului datelor.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

    * dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către electrician-in-constanta.ro, conform celor descrise în prezentul document;
    * dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea electrician-in-constanta.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
    * dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către electrician-in-constanta.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
    * dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
        - acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
        - în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
        - în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
        - în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
        - în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
        - datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
    Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, electrician-in-constanta.ro să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
    * dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
        - persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
        - prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
        - operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
    * dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către electrician-in-constanta.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
    * dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
        în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al electrician-in-constanta.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care electrician-in-constanta.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
        în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
    * dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
    * dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: [email protected]

Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://electrician-in-constanta.ro/politica-privind-cookie-urile/Telefon Electrician in Constanta
Telefon Electrician in Constanta
SUNA ACUM: 0753.333.456